June 11, 2021
New Normal VS Back to Normal -5 อย่างควรรู้ก่อนดำรงชีวิตเหมือนเดิม

เราหลายคนกำลังรอในสิ่งที่เรียกว่า ชีวิตปกติ ให้กลับคืนมาอย่างเร็ววัน ทางภาครัฐและทั่วโลกมีการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อให้ประชากรมีภูมิคุ้มกันโควิดให้ได้มากที่สุดก่อนเปิดประเทศดังเดิม ก่อนหน้านี้ตอนที่มีโควิดใหม่ๆ เราได้รู้จัก “New Normal” และหลายคนอยากที่จะกลับเป็น “Back to Normal” อีกครั้งแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว สำหรับคนหลายคนที่อยู่ในไทย มันอาจจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่เร่งกันอย่างหักโหม แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ เช่นผู้คนที่เสียชีวิตไประหว่างทาง จากผลกระทบของโควิด ไม่ว่าจะเป็นการแพ้วัคซีน…

June 11, 2021
New Normal VS Back to Normal -5 อย่างควรรู้ก่อนดำรงชีวิตเหมือนเดิม

เราหลายคนกำลังรอในสิ่งที่เรียกว่า ชีวิตปกติ ให้กลับคืนมาอย่างเร็ววัน ทางภาครัฐและทั่วโลกมีการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อให้ประชากรมีภูมิคุ้มกันโควิดให้ได้มากที่สุดก่อนเปิดประเทศดังเดิม ก่อนหน้านี้ตอนที่มีโควิดใหม่ๆ เราได้รู้จัก “New Normal” และหลายคนอยากที่จะกลับเป็น “Back to Normal” อีกครั้งแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว สำหรับคนหลายคนที่อยู่ในไทย มันอาจจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่เร่งกันอย่างหักโหม แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ เช่นผู้คนที่เสียชีวิตไประหว่างทาง จากผลกระทบของโควิด ไม่ว่าจะเป็นการแพ้วัคซีน…

June 11, 2021
New Normal VS Back to Normal -5 อย่างควรรู้ก่อนดำรงชีวิตเหมือนเดิม

เราหลายคนกำลังรอในสิ่งที่เรียกว่า ชีวิตปกติ ให้กลับคืนมาอย่างเร็ววัน ทางภาครัฐและทั่วโลกมีการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อให้ประชากรมีภูมิคุ้มกันโควิดให้ได้มากที่สุดก่อนเปิดประเทศดังเดิม ก่อนหน้านี้ตอนที่มีโควิดใหม่ๆ เราได้รู้จัก “New Normal” และหลายคนอยากที่จะกลับเป็น “Back to Normal” อีกครั้งแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว สำหรับคนหลายคนที่อยู่ในไทย มันอาจจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่เร่งกันอย่างหักโหม แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ เช่นผู้คนที่เสียชีวิตไประหว่างทาง จากผลกระทบของโควิด ไม่ว่าจะเป็นการแพ้วัคซีน…

New Normal VS Back to Normal -5 อย่างควรรู้ก่อนดำรงชีวิตเหมือนเดิม
June 11, 2021

เราหลายคนกำลังรอในสิ่งที่เรียกว่า ชีวิตปกติ ให้กลับคืนมาอย่างเร็ววัน ทางภาครัฐและทั่วโลกมีการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อให้ประชากรมีภูมิคุ้มกันโควิดให้ได้มากที่สุดก่อนเปิดประเทศดังเดิม ก่อนหน้านี้ตอนที่มีโควิดใหม่ๆ เราได้รู้จัก “New Normal” และหลายคนอยากที่จะกลับเป็น “Back to Normal” อีกครั้งแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว สำหรับคนหลายคนที่อยู่ในไทย มันอาจจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่เร่งกันอย่างหักโหม แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ เช่นผู้คนที่เสียชีวิตไประหว่างทาง จากผลกระทบของโควิด ไม่ว่าจะเป็นการแพ้วัคซีน…

New Normal VS Back to Normal -5 อย่างควรรู้ก่อนดำรงชีวิตเหมือนเดิม
June 11, 2021

เราหลายคนกำลังรอในสิ่งที่เรียกว่า ชีวิตปกติ ให้กลับคืนมาอย่างเร็ววัน ทางภาครัฐและทั่วโลกมีการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อให้ประชากรมีภูมิคุ้มกันโควิดให้ได้มากที่สุดก่อนเปิดประเทศดังเดิม ก่อนหน้านี้ตอนที่มีโควิดใหม่ๆ เราได้รู้จัก “New Normal” และหลายคนอยากที่จะกลับเป็น “Back to Normal” อีกครั้งแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว สำหรับคนหลายคนที่อยู่ในไทย มันอาจจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่เร่งกันอย่างหักโหม แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ เช่นผู้คนที่เสียชีวิตไประหว่างทาง จากผลกระทบของโควิด ไม่ว่าจะเป็นการแพ้วัคซีน…

เราหลายคนกำลังรอในสิ่งที่เรียกว่า ชีวิตปกติ ให้กลับคืนมาอย่างเร็ววัน ทางภาครัฐและทั่วโลกมีการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อให้ประชากรมีภูมิคุ้มกันโควิดให้ได้มากที่สุดก่อนเปิดประเทศดังเดิม ก่อนหน้านี้ตอนที่มีโควิดใหม่ๆ เราได้รู้จัก “New Normal” และหลายคนอยากที่จะกลับเป็น “Back to Normal” อีกครั้งแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว สำหรับคนหลายคนที่อยู่ในไทย มันอาจจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่เร่งกันอย่างหักโหม แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ เช่นผู้คนที่เสียชีวิตไประหว่างทาง จากผลกระทบของโควิด ไม่ว่าจะเป็นการแพ้วัคซีน…

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!